NZEB HUB

Наука. Освіта. Проектування
Енергоресурсозаощадження

Європейський досвід проектування
та зведення енергоефективних
будівель та споруд. Інноваційні
технології в будівництві, архітектурі
та житлово-комунальному господарствіВідділи

Центр складається з 5-ти функціональних відділів, діяльність яких забезпечує повну реалізацію задач Проекту. Це відділ науково-технічних досліджень та чисельного й комп’ютерного моделювання; Архітектурно-проектний відділ; Відділ підготовки й перепідготовки кадрів та навчальної роботи; Відділ інформаційного забезпечення; Відділ маркетингу, організаційно-технічної роботи та планування.

Відділ науково-технічних досліджень та чисельного й комп’ютерного моделювання. Діяльність відділу спрямована на збір та систематизацію вітчизняної та зарубіжної інформації щодо практичних й теоретичних аспектів вирішення задач енергоресурсозбереження в архітектурі та будівництві. В рамках діяльності Центру відділом проводяться дослідження технічних, екологічних, правових та соціальних аспектів впровадження інженерно-технологічних рішень щодо енергозбереження та охорони навколишнього середовища при проектуванні та зведенні будівельних об’єктів й при розробці містобудівної документації. Серед пріоритетних напрямків діяльності відділу – розробка схем реалізації технологій альтернативної та відновлювальної енергетики при проектуванні та зведенні сучасних будівель та споруд, розробка пропозицій з комплексного удосконалення систем національних нормативних документів в галузі енергоефективності в будівництві та архітектурі, а також вдосконалення методик розрахунку освітлення, інсоляції, сонцезахисту, геліоосвітлення біосферосумісних об’єктів в Україні та за кордоном.

Архітектурно-проектний відділ. Діяльність відділу спрямована на розробку проектних рішень об’єктів архітектури, зокрема будинків з близьким до нульового енергоспоживанням, нових екологічних й енергоефективних будівель та споруд, а також підготовку відповідної архітектурно-конструкторської будівельної документації. Фахівцями відділу здійснюється виконання наукових і технічних супроводів об’єктів, що проектуються та будуються. Важливим напрямом діяльності є підготовка методичних та практичних рекомендацій по втіленню проектних рішень, що реалізуються при зведенні сучасних енергоефективних споруд і будівель з практично нульовим енергоспоживанням. Серед прикладних напрямів роботи відділу варто виділити розробку каталогів найбільш успішних та ефективних на даний момент технічних та проектно-конструктивних рішень для зведення будинків з практично нульовим споживанням енергоресурсів.

Відділ підготовки й перепідготовки кадрів та навчальної роботи. Діяльність відділу спрямована на адаптацію існуючих та розробку нових навчальних програм та відповідних методичних матеріалів для проведення професійних курсів, спрямованих на підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів в галузі будівництва та архітектури, а також рівня обізнаності фахівців інших суміжних областей, щодо проблем енергозбереження та екології.

Мета діяльності вбачається в підготовці та перепідготовці фахівців будівельної галузі (інженерів-будівельників, виконробів, архітекторів, дизайнерів та управлінців) з питань впровадження комплексів заходів та засобів спрямованих на зниження енергоспоживання існуючих будівель та споруд, а також в проектування будівель з близьким до нульового енергоспоживанням.

Для досягнення поставленої мети завданнями відділу є організація та проведення навчальних заходів, зокрема: науково-практичних конференцій, форумів й освітніх семінарів для фахівців будівельного профілю та інших зацікавлених осіб (в тому числі онлайн-семінарів), демонстраційних виставок, показових майстер-класів, тощо, спрямованих на висвітлення новітніх досягнень в галузі енергоресурсозбереження в будівництві та архітектурі, а також для популяризації даного напрямку й його основних концепцій.

Відділ інформаційного забезпечення. Діяльність відділу спрямовано на проведення планових інформаційних заходів та систематичне консультування зацікавлених осіб в області енергозбереження в архітектурі й будівництві. Важливим напрямом діяльності є систематичне інформування та залучення до заходів Центру представників засобів масової інформації, міської державної адміністрації, Мінрегіонбуду та інших ключових державних установ. Також, інформаційна діяльність відділу спрямована на систематичне інформування та залучення до заходів Центру представників крупних будівельних та проектних компаній, виробників ефективних будівельних матеріалів, конструкцій та обладнання. Фахівцями відділу здійснюється адміністрування даного інтернет-ресурсу для підтримки інформаційних заходів Центру, проведення онлайн-консультацій, комунікації з зацікавленими особами та засобами масової інформації, забезпечення функціонування професійного форуму, публікації найбільш актуальної тематичної інформації, новин, повідомлень та статей в рамках інших задач Центру.

Відділ маркетингу, організаційно-технічної роботи та планування. Діяльність відділу полягає в прогнозуванні, маркетингових та рекламних дослідженнях в напрямах наукової та практичної діяльності Центру.

Метою діяльності є пошук та залучення до організаційних заходів Центру потенційно зацікавлених фахівців (майбутніх слухачів), що мають бажання підвищити свій професійно-кваліфікаційний рівень в галузі енергозбереження в будівництві і архітектурі, а також осіб, які можуть сприяти поширенню концепцій будівель з близьким до нульового енергоспоживанням серед професіоналів будівельного профілю та серед широких верств населення. До пріоритетних напрямків також віднесено пошук партнерів та спонсорів для реалізації задач Центру.

Освітня діяльність відділу пов’язана з плануванням навчальних й інформаційних заходів, зокрема: науково-практичних конференцій, форумів, освітніх семінарів, демонстраційних виставок, конкурсів, показових майстер-класів, симпозіумів для фахівців будівельного профілю та інших зацікавлених осіб.

Окрім вищезазначеного, фахівцями відділу проводиться робота з залучення грантових коштів для проведення досліджень у галузі енергозбереження й енергоефективності у будівництві та архітектурі.