NZEB HUB

Наука. Освіта. Проектування
Енергоресурсозаощадження

Європейський досвід проектування
та зведення енергоефективних
будівель та споруд. Інноваційні
технології в будівництві, архітектурі
та житлово-комунальному господарствіОсновна мета

Метою діяльності NZEB Hub є: наукові дослідження, розробка, розвиток та впровадження концепцій будівель з близьким до нульового енергоспоживанням. Поширення професійних знань стосовно енергоефективності в архітектурі та будівництві й підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів відповідної галузі. Підняття рівня обізнаності широких верств населення щодо проблем енергозбереження й екології та шляхів їх вирішення. Популяризація енергоощадних технологій, а також ідей та заходів, спрямованих на зменшення споживання енергоресурсів у сучасному будівництві та комунальному господарстві. Розробка, науково-технічний супровід та практичне впровадження інтегрованих ресурсо- й енергозберігаючих, екологічно безпечних технологій та архітектурно-конструктивних рішень при проектуванні та зведенні будівель та споруд, а також у інженерії та суміжних галузях.

Окрім того, NZEB Hub сприяє всебічному розвитку науково-технічних досліджень не лише у галузі будівництва і архітектури, а й у суміжних галузях науки і техніки, підтримуючи інтердисциплінарний підхід до вирішення поставлених завдань.