NZEB HUB

Наука. Освіта. Проектування
Енергоресурсозаощадження

Європейський досвід проектування
та зведення енергоефективних
будівель та споруд. Інноваційні
технології в будівництві, архітектурі
та житлово-комунальному господарствіЗадачі

Діяльність NZEB Hub орієнтована на вирішення наступних інформаціно-освітніх, організаційних, наукових та прикладних завдань:

 1. Підготовка фахівців міжнародного рівня за наступними напрямками:
  • Інженер-проектувальник будівель та споруд з близьким до нульового енергоспоживанням.
  • Спеціаліст зі зведення будівель та споруд з близьким до нульового енергоспоживанням.
  • Менеджер проектів будівель та споруд з близьким до нульового енергоспоживанням.
 2. Дослідження технічних, екологічних, правових та соціальних аспектів впровадження інженерно-технологічних рішень щодо енергозбереження та охорони навколишнього середовища при проектуванні та зведенні будівельних об’єктів й при розробці містобудівної документації. Розробка комплексних та системних підходів до вирішення проблем, що при цьому виникають.
 3. Дослідження та розробка схем реалізації технологій альтернативної та відновлювальної енергетики при проектуванні та зведенні сучасних будівель та споруд, беручи до уваги як вітчизняну, так і міжнародну практику.
 4. Дослідження та пошук шляхів вирішення проблем економіки, управління та менеджменту в енергоефективному будівництві, на основі вітчизняної та міжнародної практики.
 5. Розробка методологічних основ проектування, розрахунку та впровадження пасивних та енергоактивних біосферосумісних об’єктів будівництва в різних природно-кліматичних умовах.
 6. Організація та проведення інформаційних й навчальних заходів, зокрема: науково-практичних міжнародних конференцій, форумів й освітніх семінарів для фахівців будівельного профілю та інших зацікавлених осіб (в тому числі онлайн-семінарів), виставок, конкурсів, показових майстер-класів, тощо, спрямованих на висвітлення новітніх Європейських досягнень в галузі енергоресурсозбереження в будівництві та архітектурі, а також для популяризації даного напрямку й його основних концепцій. Результатом має стати:
  • Поширення професійних знань стосовно енергоефективності в архітектурі та будівництві й підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів відповідної галузі.
  • Підняття рівня обізнаності широких верств населення щодо проблем енергозбереження й екології та шляхів їх вирішення.
  • Популяризація енергоощадних технологій, а також ідей та заходів, спрямованих на зменшення споживання енергоресурсів у сучасному будівництві та комунальному господарстві.
  • Обмін досвідом між українським нанковими установами країн Європи. Трансфер знань та популяризація матеріалів та виробів Європейського виробництва.
 7. Надання професійних консультацій спеціалістів в галузі будівництва та архітектури, а також зацікавлених осіб інших профілів, щодо прикладних, методологічних, технічних, економічних, екологічних, соціальних та правових аспектів енергозбереження при зведенні будівель та споруд.
 8. Розробка та поширення найбільш успішних та ефективних на даний момент технічних та проектно-конструктивних рішень для зведення будинків з практично нульовим споживанням енергоресурсів.
 9. Підготовка практичних рекомендацій по втіленню проектних рішень, що реалізуються при зведенні сучасних енергоефективних споруд і будівель з практично нульовим енергоспоживанням.
 10. Сприяння інтегруванню ідей та концепцій енергозбереження, екологічності та біосферосумісності в архітектурі та будівництві у навчальний процес вищих навчальних закладів.
 11. Пошук та залучення до інформаційних заходів потенційно зацікавлених фахівців (в тому числі майбутніх слухачів), що мають бажання підвищити свій професійно-кваліфікаційний рівень в галузі енергозбереження в будівництві і архітектурі, а також осіб, які можуть сприяти поширенню концепцій будівель з близьким до нульового енергоспоживанням серед професіоналів будівельного профілю та серед широких верств населення.
 12. Систематичне інформування та залучення до заходів Центру представників крупних будівельних та проектних компаній, виробників ефективних будівельних матеріалів, конструкцій та обладнання, представників засобів масової інформації, міської державної адміністрації, Мінрегіонбуду, Держенергоефективності та інших ключових державних установ.
 13. Сертифікація учасників навчальних заходів, шляхом надання слухачам дипломів європейського та державного зразків.
 14. Виконання наукових і технічних супроводів об’єктів, що проектуються та будуються.
 15. Розробка проектних рішень об’єктів архітектури, зокрема будинків з близьким до нульового енергоспоживанням, будівель нульового споживання енергоресурсів та будівель з додатнім балансом енергії, нових екологічних й енергоефективних будівель та споруд та підготовка відповідної архітектурно-конструкторської будівельної документації (в тому числі реконструкція й термомодернізація):
  • Багатоквартирних житлових будинків.
  • Одноквартирних житлових будинків котеджного типу.
  • Громадських будівель.
  • Інженерних споруд.
  • Будівель та споруд промислового та сільськогосподарського призначення.
  • Будівель енергетичного сектору.
  • Інших будівель та споруд (в тому числі експериментальних, модульних та мобільних).