NZEB HUB

Наука. Освіта. Проектування
Енергоресурсозаощадження

Європейський досвід проектування
та зведення енергоефективних
будівель та споруд. Інноваційні
технології в будівництві, архітектурі
та житлово-комунальному господарствіАвторський нагляд

Авторський нагляд – це контроль, який здійснюється автором проекту об'єкта будівництва, іншими розробниками затвердженого проекту або уповноваженими ними особами під час будівництва об'єкта відповідно до вимог чинного законодавства та договору із замовником з метою забезпечення відповідності виконаних будівельних робіт проектній документації.

Авторський нагляд за будівництвом здійснюється з метою поліпшення якості, скорочення тривалості і зниження вартості будівництва, а також підвищення відповідальності будівельних організацій за якість будівель та споруд, що зводяться. Він здійснюється відповідно до «Настанови щодо проведення авторського нагляду за будівництвом» (ДСТУ-Н Б А.2.2-11).

Проектувальники, які здійснюють авторський нагляд, мають право зупинити окремі будівельно-монтажні роботи, якщо порушується технологія будівництва, застосовуються конструкції та матеріали, що не відповідають проектним рішенням, наявні невідповідності проектні документації, що може призвести до переробок або вплинути на зменшенням міцності і стійкості споруди у цілому. Виконавці проектної документації мають право забороняти застосування в будівництві конструктивних рішень і будівельних матеріалів, які не відповідають стандартам, проекту та іншій технічній і нормативні документації, згідно з якою ведеться будівництво.

На весь період будівництва для здійснення авторського нагляду проектувальником, призначається група авторського нагляду. Авторський нагляд здійснюється за договором, укладеним замовником з проектною організацією на весь період зведення об’єкта.

Вказівки та пропозиції авторського нагляду фіксуються в спеціальному журналі авторського нагляду, який повинен знаходитися безпосередньо на будівництві. Про виконання вказівок і пропозицій авторського нагляду керівництво будівництва зобов’язане робити позначки в журналі. Спеціалісти, що здійснюють авторський нагляд, періодично відвідують об’єкт будівництва в строки, передбачені відповідними графіками (згідно визначених або ключових етапів виконання будівельно-монтажних робіт), або за викликом (за домовленістю) замовника.