NZEB HUB

Наука. Освіта. Проектування
Енергоресурсозаощадження

Європейський досвід проектування
та зведення енергоефективних
будівель та споруд. Інноваційні
технології в будівництві, архітектурі
та житлово-комунальному господарствіСтадії проектування

Згідно з ДБН А.2.2-3 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» розробка проектно кошторисної документації може мати наступні стадії:

Для об'єктів І та II категорій складності проектування здійснюється:

 1. в одну стадію – робочий проект (РП);
 2. у дві стадії – для об'єктів невиробничого призначення – ескізний проект (ЕП), а для об'єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури – техніко-економічний розрахунок (ТЕР) та для обох – робочий проект (РП).

Для об'єктів III категорії складності проектування здійснюється в дві стадії:

 1. проект (П);
 2. робоча документація (Р).

Для об'єктів IV та V категорій складності проектування виконується в три стадії:

 1. для об'єктів невиробничого – ЕП або, за відповідним обґрунтуванням, ТЕО, а для об'єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури – техніко-економічне обґрунтування (ТЕО);
 2. проект (П);
 3. робоча документація (Р).

За відповідним обґрунтуванням замовник та проектувальник можуть прийняти узгоджене рішення щодо зміни кількості стадій проектування. При капітальному ремонті об’єктів допускається здійснювати проектування в одну стадію – РП.

За необхідності виконання підготовчих робіт замовник може в завданні на проектування передбачати розроблення окремого розділу проектної документації – проект підготовчих робіт. Склад та зміст підготовчих робіт визначається ДБН А.3.1-5.

Виконанню проектної документації може передувати здійснення передпроектних робіт, які можуть виконуватись для визначення принципових об'ємно-просторових та містобудівних рішень.

Для початку здійснення процесу проектування замовником повинні бути надані наступні вихідні дані:

 1. Фрагмент(и) чинної містобудівної документації: генерального плану, детального плану або план зонування території (за наявності останнього), схеми планування району (за наявності).
 2. Вихідні дані та вимоги на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) (у разі необхідності).
 3. Пропозиції та дані про імпортні будівельні конструкції, вироби, обладнання з показниками енергоефективності, якщо це відомо замовнику.
 4. Матеріали інвентаризації, оціночні акти, рішення органів місцевого самоврядування про знесення і характер компенсації за будинки та споруди, зелені насадження, які підлягають знесенню (у разі необхідності).
 5. Дані для розроблення рішень з організації будівництва і складання кошторисної документації.
 6. Для об'єктів виробничого призначення додатково подаються такі матеріали:
  1. Дані технічних завдань на машини та обладнання з тривалим циклом розроблення, конструювання і виготовлення;
  2. Номенклатура продукції, виробнича програма;
  3. Технічні характеристики продукції підприємства;
  4. Відомості про імпортне та вітчизняне обладнання або креслення на нетипове та нестандартизоване обладнання з показниками енергоефективності;
  5. Необхідні дані щодо виконаних науково-дослідних робіт, пов'язаних зі створенням нових технологічних процесів і обладнання;
 7. При реконструкції, капітальному ремонті та технічному переоснащенні об'єктів будівництва:
  1. Звіти з висновками про результати обстеження будівельних конструкцій, обмірювальні креслення, відомості про послідовність перенесення діючих інженерних мереж та комунікацій, дані з інвентаризації існуючих на підприємствах (будинках, спорудах) джерелах забруднення;
  2. Висновки та матеріали, виконані за результатами обстеження діючих виробництв, конструкцій будинків та споруд;
  3. Технологічні планування діючих виробництв (цехів), ділянок зі специфікацією обладнання і відомостями про його стан;
  4. Умови на розміщення інвентарних тимчасових будинків і споруд, підйомно-транспортних машин та механізмів, місць складування будівельних матеріалів тощо;
  5. Переліки існуючих будинків, будівель (приміщень) і споруд, підйомно-транспортних засобів підприємства (будинку, будівлі, споруди), які можуть бути використані в процесі виконання будівельних робіт.

Точний перелік вихідних даних, які надаються замовником, визначається при підписанні договору на виконання відповідних стадій проектування.