NZEB HUB

Наука. Освіта. Проектування
Енергоресурсозаощадження

Європейський досвід проектування
та зведення енергоефективних
будівель та споруд. Інноваційні
технології в будівництві, архітектурі
та житлово-комунальному господарствіЕнергоаудити

Мета енергетичного аудиту – оцінити ефективність використання в будівлі чи споруді енергетичних ресурсів та розробити пропозиції щодо ефективних заходів для зниження енерговитрат. В процесі енергоаудиту здійснюється енергетичне обстеження, у тому числі із застосуванням інструментальних методів, та аналіз економічності роботи систем енергоспоживання, на підставі яких визначається потенціал енергозбереження та можливої економії грошових витрат на енергоресурси.

При здійсненні енергоаудиту спеціалістами виконуються обстеження наступних компонентів будівель та споруд:

Проведення енергоаудиту кваліфікованими фахівцями дозволяє:

За підсумками енергетичного аудиту повинен бути підготовлений звіт, який включає:

На підставі результатів енергоаудиту розробляється техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) запланованих енергоефективних заходів, а ТЕО в свою чергу є частиною проектно-кошторисної документації.

Окрім того на основі енергоаудиту може бути складено енергетичний паспорт будівлі (або споруди), що є обов’язковою частиною розділу проектної документації «Енергоефективність» та є основою для визначення класу її енергоефективності при термомодернізації.

Команда NZEB Hub пропонує допомогу при виконанні енергетичних аудитів будівель та споруд будь-якого об’єму та призначення:

  1. Багатоквартирних житлових будинків.
  2. Одноквартирних житлових будинків котеджного типу.
  3. Громадських будівель.
  4. Інженерних споруд.
  5. Будівель та споруд промислового та агропромислового призначення.
  6. Будівель енергетичного сектору (підприємств центрального теплопостачання, котельнь, теплогенераторних тощо).
  7. Інших будівель та споруд (в тому числі експериментальних, модульних та мобільних).

Енергоаудити, в залежності від специфіки об’єкту, що обстежується, можуть виконуватися за спрощеною схемою (експрес-обстеження) або у повному обсязі (комплексні енергоаудити).

Експрес-обстеження можуть проводитися за скороченою програмою, як правило, з мінімальним використанням чи без використання приладного устаткування й несе обмежений за об’ємом та часом проведення характер. При цьому може проводитися оцінка ефективності використання лише одного виду енергоносіїв або функціонування окремої групи обладнання (наприклад: теплового пункту, котельного обладнання, теплообмінника, трансформатора, автоматики тощо), або окремих показників енергоефективності огороджувальних конструкцій (наприклад фасадних систем або світлопрозорих конструкцій).

Комплексні енергоаудити проводяться за всіма видами енергоносіїв з інструментальними замірами, необхідний об’єм яких визначається фахівцями-аудиторами відповідно до узгодженої програми енергетичного обстеження даного об’єкту.

При необхідності, команда NZEB Hub не лише виконає енергоаудит, але й здійснить подальші передпроектні роботи і розробить усю необхідну проектну документацію, таку як ТЕО, розділ «Енергоефективність» або повний комплект проектно-кошторисної документації для виконання комплексної термомодернізації, ремонту будівлі чи переоснащення інженерних систем.

Якість наших послуг приємно здивує Вас. Ми з розумінням ставимося до кожного клієнта й партнера і готові до конструктивного діалогу.