NZEB HUB

Наука. Освіта. Проектування
Енергоресурсозаощадження

Європейський досвід проектування
та зведення енергоефективних
будівель та споруд. Інноваційні
технології в будівництві, архітектурі
та житлово-комунальному господарствіПрофесійні тренінгові курси

Тренінгові курси проводиться для трьох груп фахівців: висококваліфікованих та провідних спеціалістів будівельної галузі, робітників-будівельників та осіб, які не є професійними будівельниками, однак наділені повноваженнями щодо прийняття ключових рішень. Програми курсів розроблена на основі європейських норм з урахуванням діючої нормативної документації України та актуальна в контексті Закону України Про енергетичну ефективність будівель.

Прогама підготовки фахівців-будівельників (майстрів, бригадирів, виконробів, спеціалістів технічного нагляду та ін.) складається з 10 модулів. Вона передбачає 40 годин занять з викладачами (16 лекційних та 24 практичних). Найбільший наголос у навчальних матеріалах зроблений на практичних аспектах зведення будівель, близьких до нульового енергоспоживання. Багато уваги приділяється нормативним вимогам до теплоізоляційної оболонки будинку, сучасним енергоефективним матеріалам та конструктивним рішенням, питанням вибору джерел теплопостачання та ефективних систем вентиляції внутрішніх приміщень будівлі.

Програма підготовки висококваліфікованих та провідних спеціалістів будівельної галузі (конструкторів, архітекторів, інженерів, менеджерів-координаторів будівельних робіт, проектно-будівельних консультантів та ін.) міститиме 10 модулів. Вона передбачає 40 годин занять з викладачами (25 лекційних та 15 практичних). Найвагоміші акценти у курсі поставлені на принципах розробки та розрахунку енергоефективних проектних рішень у будівництві і архітектурі. Більшість учбових матеріалів присвячені методологічним аспектам проектування енергоефективних будинків, інженерним розрахункам ефективних конструкцій із застосуванням сучасного програмного забезпечення, а також принципам комплексного застосування енергозберігаючих систем вентиляції, опалення та теплопостачання у поєднанні із альтернативними джерелами енергії.

Програма підготовки для осіб, що можуть впливати на прийняття або приймати ключові рішення в галузі будівництва та житлово-комунального господарства (особи, що посідають керівні посади, представники державних, комунальних, громадських та благодійних організацій, представники ЗМІ, ОСББ, приватні підприємці та ін.) складатиметься з 10 модулів. Вона передбачає 20 годин занять з викладачами (16 лекційних та 4 практичних). Майже усі учбові матеріали орієнтовані на ознайомлення слухачів із техніко-економічними й законодавчі аспектами системного впровадження енергоефективних технологій та матеріалів у будівельне виробництво. Тут порушуються питання нормативних вимог енергоефективності у будівництві, встановлення енергозберігаючих систем опалення, теплопостачання, водопостачання, електропостачання й вентиляції у нових та старих будинках, питання сертифікації й енергоаудиту, а також комплексного підвищення енергоефективності уже наявного житлового фонду.

У разі успішного проходження тренінгових курсів, а також складання іспиту, слухачі одержують сертифікати європейського та українського зразків, що засвідчують їх кваліфікаційний рівень за наступними спеціалізаціями (відповідно до вище наведених програм підготовки):