NZEB HUB

Наука. Освіта. Проектування
Енергоресурсозаощадження

Європейський досвід проектування
та зведення енергоефективних
будівель та споруд. Інноваційні
технології в будівництві, архітектурі
та житлово-комунальному господарствіСемінари для студентів

Однією із форм роботи Центру є систематичне проведення освітніх семінарів для студентів вищих навчальних закладів архітектурного та будівельного напрямків підготовки на теми: «Новітні енергоефективні рішення в архітектурному проектуванні та будівництві» та «Концептуальні основи зведення будівель близьких до нульового енергоспоживання». Семінари проводяться провідними фахівцями КНУБА та представниками компаній-партнерів Проекту.

В рамках тематичних семінарів студенти ознайомлюються з постійно функціонуючою виставкою енергоефективних коструктивно-будівельних експонатів та зразків сучасних будівельних матеріалів, що використовують в енергоощадних будівельних проектах в Україні та закордоном. Форма проведення семінарів дозволяє студентам брати участь у демонстрації роботи сучасних технологічних приборів та приладів, необхідних для виконання робіт, пов’язаних з підвищенням теплової ефективності огороджувальних конструкцій та інженерних мереж будівель і споруд.

Окрім цього, тематика семінарів спрямована на забезпечення розуміння студентами основних методологічних, технічних, економічних, екологічних, соціальних та нормативно-правових аспектів енергозбереження при зведенні будівель та споруд.