NZEB HUB

Наука. Освіта. Проектування
Енергоресурсозаощадження

Європейський досвід проектування
та зведення енергоефективних
будівель та споруд. Інноваційні
технології в будівництві, архітектурі
та житлово-комунальному господарстві


Оголошення: В NZEB Hub КНУБА розпочато проведення професійної атестації енергоаудиторів (фахівців, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем).

Київським національним університетом будівництва і архітектури розпочато проведення професійної підготовки та атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем.

Професійна підготовка та атестація фахівців, які мають намір здійснювати діяльність із сертифікації енергетичної ефективності будівель та обстеження інженерних систем, здійснюватиметься на базі Науково-освітнього центру проектування та дослідження будівель з близьким до нульового енергоспоживанням КНУБА (NZEB Hub) згідно з угодою між Держенергоефективності та КНУБА, а також відповідно до статті 9 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель».

Метою професійної підготовки є формування у слухачів необхідних професійних знань з енергоресурсозбереження та охорони довкілля при проектуванні та термомодернізації будівель на основі комплексного системного підходу до аналізу об’ємно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, освоєння технологій проведення енергетичної сертифікації проектованих та енергоаудиту існуючих будівель з розробкою економічно-доцільних засобів підвищення їхньої енергоефективності.

Повна навчальна програма, що передбачає комплексну підготовку фахівців, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем, загалом включає 5 змістовних модулів 28 тем. З повною програмою підготовки можна ознайомитися за посиланнями нижче, а також на відповідній сторінці офіційного сайту КНУБА (за посиланням: http://www.knuba.edu.ua/?page_id=39162).

Особа, що має намір пройти професійну атестацію, подає атестаційній комісії заяву на проведення професійної атестації у сфері забезпечення енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель за встановленою формою.

До заяви додаються:

До професійної атестації допускаються особи, які відповідають одночасно таким вимогам:

  1. здобули відповідну вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня вищої освіти (для осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності);
  2. здобули відповідну вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (для осіб, які мають намір проводити обстеження інженерних систем);
  3. мають стаж роботи не менше трьох років у сфері енергетики, енергоефективності та енергозбереження, будівництва та архітектури або житлово-комунального господарства.

Відповідна вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, професійних якостей, інших компетентностей, здобутих у закладах вищої освіти у сферах енергетики, електроенергетики, електротехніки, електромеханіки, теплоенергетики, енергетичного менеджменту, тепло-, газопостачання, вентиляції, теплофізики, будівництва, архітектури та цивільної інженерії, сертифікації енергетичної ефективності будівель, обстеження інженерних систем будівель.

Кандидат може подавати документи особисто або надсилати їх поштою, зокрема електронною поштою. Під час створення електронних документів, які надсилаються електронною поштою, накладається електронний цифровий підпис кандидата відповідно до вимог Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”.

Науково-освітній центр проектування та дослідження будівель з близьким до нульового енергоспоживанням КНУБА знаходиться за адресою: 03037, Україна, Київ, Повітрофлотський просп., 31, к. 510.

З питань подання заявок на проходження професійної підготовки та атестації просимо звертатися за телефонами:
+38 063 570 22 86,
+38 050 900 42 71 + Viber,
+38 067 804 49 18,
а також на електронну адресу:
E-Mail: nzeb.hub@gmail.com

Додатки: