NZEB HUB

Наука. Освіта. Проектування
Енергоресурсозаощадження

Європейський досвід проектування
та зведення енергоефективних
будівель та споруд. Інноваційні
технології в будівництві, архітектурі
та житлово-комунальному господарстві


Успішно проведено конференцію Буд-Майстер-Клас-2018

Шановні друзі та колеги!

28-30 листопада 2018 року у Київському національному університеті будівництва і архітектури (м.Київ, Україна) було успішно проведено Міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2018».

Конференція відбувалася за підтримки: Міністерства освіти і науки України; Польської академії наук (представництва в Києві); Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Науково-дослідна лабораторія з питань енергоефективності в будівництві та архітектурі «Енергоцентр-КНУБА»; Української асоціації з прикладної геометрії; ВБО «Інститут місцевого розвитку»; проекту Європейського Союзу Горизонт 2020: "Train-to-NZEB: Building Knowledge Hub"; а також за підтримки NZEB Hub (Науково-освітнього центру проектування та дослідження будівель з близьким до нульового енергоспоживанням КНУБА).

Мета конференції: всебічний обмін досвідом проектування та будівництва, реконструкції та реставрації сучасних об’єктів архітектури; поширення та розвиток передових технологій автоматизованого проектування та практичні аспекти його застосування; популяризація сучасних ефективних матеріалів та будівельно-технологічного обладнання; підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів архітектурно-планувального, розрахункового, конструктивного та інженерно-технічного напрямів підготовки.

Тематика засідань конференції:

СЕКЦІЯ 1. Архітектура та дизайн. Теорія архітектури. Архітектурне проектування цивільних будівель і споруд. Дизайн архітектурного середовища. Ландшафтна архітектура. Архітектурні конструкції. Інформаційні технології в архітектурі, комп’ютерні системи автоматизованого проектування та дизайну об’єктів архітектури. Технічна естетика, прикладна геометрія. Енергоресурсозбереження в будівництві та архітектурі.

СЕКЦІЯ 2. Містобудування та територіальне планування. Містобудування та територіальне планування. Містобудівні інформаційні системи та містобудівний кадастр. Міське будівництво та господарство. Підвищення ефективності міського будівництва. Кадастр і моніторинг земель. Інженерна геодезія, геоінформатика та фотограмметрія.

СЕКЦІЯ 3. Будівництво, матеріали та конструкції, технологія будівельного виробництва. Будівельна механіка. Будівельні конструкції, будівлі і споруди. Основи і фундаменти. Чисельне моделювання роботи будівельних конструкцій. Будівельні матеріали та вироби. Технологія будівельного виробництва. Стандартизація та сертифікація в будівництві.

СЕКЦІЯ 4. Інженерні мережі, автоматизовані системи та екологічні аспекти будівництва. Теплогазопостачання. Системи вентиляції будівель та споруд. Водопостачання та водовідведення. Використання водних теплових та енергетичних ресурсів. Автоматизовані системи та вимірювальні комплекси. Електротехніка та електромеханіка. Проблеми екології у будівництві та архітектурі. Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. Енергоефективність об’єктів будівництва.

СЕКЦІЯ 5. Будівельні машини і обладнання. Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій. Машини для земляних, дорожніх та лісотехнічних робіт. Піднімально-транспортні машини. Сервіс будівельної техніки.

СЕКЦІЯ 6. Організація, економіка та менеджмент в будівництві. Організація будівельного виробництва. Товарознавство та комерційна діяльність. Економіка будівництва. Менеджмент в будівництві та архітектурі.

СЕКЦІЯ 7. Інформаційні технології. Комп’ютерні науки. Інформаційні технології. Інформаційні технології в освіті. Управління проектами та програмами. Комп’ютерні мережі. Кібербезпека.

СЕКЦІЯ 8. Історичні, соціо-культурні, політико-правові та філософські аспекти розвитку архітектури і будівництва. Соціально-політичний розвиток суспільства. Фізичне виховання та спорт в умовах будівельного виробництва. Історія української культури. Педагогіка, філософія та психологія відносин у будівництві. Правові відносини в будівництві і архітектурі.

ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ (КРУГЛИЙ СТІЛ). Системні рішення при проектуванні та на будівництві. Енергоощадні та екологічні концепції в новітній архітектурі. Сучасні навчально-інформаційні проекти будівельної галузі.

Програма конференції та тези доповідей.

За результатами подання заявок на участь та матеріалів конференції було видано збірник тез доповідей учасників у сучасному міжнародному форматі, який разом із робочою програмою можна знайти на офіційному сайті конференції: www.bmc-conf.com, або нижче у додатках.

Іншу корисну інформацію щодо організації, результатів та порядку проведення конференції також можна дізнатись на офіційному сайті конференції: www.bmc-conf.com

Організаційний та науковий комітети конференції, а також колектив NZEB HUB, висловлюють свою глибоку вдячність усім учасникам, партнерам та спонсорам конференції, й зокрема директору представництва Польської академії наук у Києві, професору Генрику Собчуку.

Сподіваємося на подальшу плідну й цікаву науково-практичну співпрацю!

Будемо раді вітати Вас наступного року на «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2019»!

Додатки:

  1. Офіційна програма конференції *pdf.
  2. Збірник тез доповідей конференції *pdf.