NZEB HUB

Наука. Освіта. Проектування
Енергоресурсозаощадження

Європейський досвід проектування
та зведення енергоефективних
будівель та споруд. Інноваційні
технології в будівництві, архітектурі
та житлово-комунальному господарстві


Проект Горизонт 2020 "TRAIN-TO-NZEB"

У 2015 році в Україні та ще шести країнах Європи (Німеччина, Ірландія, Болгарія, Чехія, Румунія та Туреччина) стартував проект «Підготовка спеціалістів з проектування та зведення будівель з близьким до нульового енергоспоживанням: Інформаційні центри будівельної галузі» (англійською: «Train-to-NZEB: Building Knowledge Hubs», надалі – Проект). Проект реалізується в межах Восьмої рамочної програми Європейського Союзу з розвитку наукових досліджень та технологій (РП8): "Горизонт 2020" (угода про надання гранту №649810) під моніторингом Виконавчого агентства для підприємств (організацій) малого і середнього розміру, уповноваженого Європейською Комісією. В Україні Проект впроваджує Всеукраїнська благодійна організація "Інститут місцевого розвитку" (ІМР) за організаційно-технічної підтримки головного місцевого партнера – Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА).

Вся діяльність, що здійснюється в рамках Проекту в Україні, націлена на поглиблення професійних знань вітчизняних спеціалістів у сфері енергоефективності в будівництві й архітектурі, а також на підвищення рівня обізнаності усіх зацікавлених у цьому питанні осіб. Метою проекту є максимальне впровадження передових європейських та світових енергоефективних технологій та систем при проектуванні, зведенні або реконструкції будівель і споруд житлового, громадського й промислового призначення.

Основною задачею Проекту в Україні стало заснування Науково-освітнього центру проектування та дослідження будівель із близьким до нульового енергоспоживанням КНУБА (англійською: "Scientific and Educational Hub for Architectural Designing and Research of Nearly Zero Energy Buildings (NZEB) of Kyiv National University of Construction and Architecture", надалі – Центр, або NZEB Hub), на базі якого розпочалася підготовка професійних кадрів будівельного профілю через проведення спеціалізованих курсів на тему "Будівлі із близьким до нульового енергоспоживанням". Слухачам, що успішно проходять учбову програму видаються сертифікати європейського (від Проекту) та українського (від ІМР та КНУБА) зразків.

Досвід, який отримують учасники тренінгів, відображає всі аспекти передових європейських практик енергоефективного проектування і зведення будівель та споруд. Саме тому важливою є всебічна підтримка Проекту іноземними партнерами, що представлені 11 виконавцями у Європі:

 1. Інститут пасивного будинку (Passive House Institute, Німеччина).
 2. Академія пасивного будинку (Passive House Academy, Ірландія).
 3. Лімерикський технологічний інститут (Limerick Institute of Technology, Ірландія).
 4. Центр енергоефективності ЕнЕфект (Cernter for Energy Efficiency - Eneffect, Болгарія).
 5. Науково-дослідний інститут конструкцій та економіки будівель, містобудування і територіального планування та стійкого розвитку (URBAN INCD INCERC, Румунія).
 6. Група з розвитку бізнесу (Business Development Group - BDG, Румунія).
 7. Егейський університет (Ege Universitesi, Туреччина).
 8. Центр енергоефективності - SEVEn (Чехія).
 9. Компанія B SYS (B SYS Ltd., Болгарія).
 10. Будівельна палата (Bulgarian Construction Chamber, Болгарія).
 11. Фонд професійної освіти та підготовки до вступу до ВНЗ (Fundatia Pentru Formare Profesionala Si Invatamant Preuniversitar-Viitor, Румунія).

Загальна організаційна структура Проекту

У Болгарії, Чехії, Румунії і Туреччині також створюються аналогічні науково-освітні центри, які після завершення Проекту разом із Центром в Україні, Інститутом пасивного будинку (Passive House Institute, Німеччина) та Академією пасивного будинку (Passive House Academy, Ірландія) утворять міжнародну мережу, орієнтовану на постійний трансфер технологій і знань з енергоефективності в будівництві й архітектурі. Усі центри створені й обладнані на основі передового досвіду аналогічних й найбільш успішних за відвідуваністю та результатами роботи центрів, що функціонують у США (AEA Training Centre, the Bronx), Ірландіїї (CDETB Training Centre, Dublin; Institute of Technology, Sligo), Англії (Saint-Gobain Technical Academy, Erith, London), Шотландії (CITB Training Centre, Glasgow) і.т.д. Концептуальні рішення усіх згаданих центрів дуже близькі, оскільки всі вони розроблені для вирішення однакових завдань, й оснащені спеціальним обладнанням, призначеним для виконання обстежень будівель та споруд на предмет виявлення витоків тепла та інших втрат енергії. У кожному із центрів наявні аудиторні кімнати для проведення лекційних занять, а також значні за площею приміщення для здобуття практичних навичок роботи з реальними будівельними зразками та приладами для проведення енергоаудитів.

NZEB центр у Нью-Йорку (США)

NZEB центр у Нью-Йорку (США)

NZEB центр у Лондоні (Англія)

NZEB центр у Глазго (Шотландія)

Окрім того, Проектом передбачено запровадження різноманітних інформаційних та освітніх заходів (всеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів, вебінарів, виставок та ін.) і систематичних консультацій, проведення яких має на меті популяризацію концепцій NZEB серед широких верств населення.

Загалом, на сьогоднішній до реалізації Проекту в Україні долучено більше 15 локальних партнерів в Україні, представлених переважно вітчизняними й міжнародними компаніями-виробниками енергоефективних будівельних матеріалів, устаткування інженерних систем, кліматичного обладнання і систем вентиляції та теплопостачання, в тому числі альтернативних джерел енергії. Усі партнери активно сприяють розвитку Проекту та Центу, беручи участь у планових інформаційних та освітніх заходах, а також надаючи кадрову й матеріально-технічну підтримку, зокрема демонстраційні зразки діючого енергоефективного обладнання, матеріалів, виробів та конструкцій, що поповнюють експозицію Центру.БНЕС Центр (NZEB Hub) у Києві

Все це та багато іншого покликане допомагати спеціалістам вітчизняної будівельної галузі у вирішенні гострих енергетичних, екологічних, економічних та соціальних питань.

Більш детальну інформацію про реалізацію проекту в Україні та світі можна знайти у наступних джерелах:

 1. Ліфлет Проекту.
 2. Стаття про Проект.
 3. Стаття про Центр.
 4. Офіційний міжнародний сайт Проекту можна відвідати за посиланням: www.train-to-nzeb.com