NZEB HUB

Наука. Освіта. Проектування
Енергоресурсозаощадження

Європейський досвід проектування
та зведення енергоефективних
будівель та споруд. Інноваційні
технології в будівництві, архітектурі
та житлово-комунальному господарстві
Техніко-економічні обґрунтування і розрахунки на основі наукових досліджень

Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) – це перша стадія розробки проектно-кошторисної документації при тристадійному проектуванні, що розробляється на підставі вихідних даних для об'єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, які потребують детального обґрунтування відповідних рішень та визначення варіантів і доцільності будівництва реконструкції, ремонту або переоснащення об'єкта.

ТЕО необхідно виконувати й при виконанні проектів теромомодернізації. Вибір оптимального комплексу заходів щодо підвищення енергоефективності багатоквартирного будинку можливий лише на етапі техніко-економічного обґрунтування заходів (ТЕО заходів) на підставі результатів детального технічного обстеження та енергоаудиту будинку, проведеного фахівцями відповідної кваліфікації. При цьому, якщо мова йде про масштабні або нетипові будівлі та споруди, обґрунтування вимагає використання відповідних нетривіальних методів аналітичних та чисельних розрахунків (наприклад температурних полів у конструктивних вузлах, що містять містки холоду або зони інфільтраційної втрати теплової енергії).

ТЕО обґрунтовує основні проектні рішення, потужність виробництва, номенклатуру та якість продукції, якщо вони не задані директивно, кооперацію виробництва, забезпечення сировиною, матеріалами, напівфабри-катами, паливом, електро- та теплоенергією, водою і трудовими ресурсами, включаючи вибір конкретної ділянки для будівництва, вартість будівництва та основні техніко-економічні показники.

При підготовці ТЕО повинна здійснюватись всебічна оцінка впливів планованої діяльності на стан навколишнього середовища (ОВНС) згідно з ДБН А.2.2-1; рекомендовані рішення ТЕО мають обґрунтовуватися результатами ОВНС; матеріали ОВНС, оформлені у вигляді спеціальної частини (розділу) документації, є обов'язковою складовою ТЕО. Склад ТЕО викладено в додатку В у ДБН А.2.2-3.

Дуже часто ТЕО потребує значних трудовитрат, оскільки вимагає залучення додаткових фахівців з суміжних із будівництвом галузей та наукових співробітників, які обґрунтовують інноваційні або нестандартні рішення, що раніше не застосовувалися. Відтак ТЕО – містить елементи науково-дослідницької роботи та може вимагати виконання комплексних системних розрахунків непритаманних рядовим проектувальникам.

Ми пропонуємо виконання ТЕО для об’єктів будь-якої складності, призначення та об’єму.