NZEB HUB

Наука. Освіта. Проектування
Енергоресурсозаощадження

Європейський досвід проектування
та зведення енергоефективних
будівель та споруд. Інноваційні
технології в будівництві, архітектурі
та житлово-комунальному господарстві
«Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС»

Всебічний обмін досвідом проектування та будівництва, реконструкції та реставрації сучасних об’єктів архітектури. Поширення та розвиток передових технологій автоматизованого проектування та практичні аспекти його застосування. Популяризація сучасних ефективних матеріалів та будівельно- технологічного обладнання. Підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів архітектурно-планувального, розрахункового, конструктивного та інженерно-технічного напрямів підготовки.

Тематика секційних засідань: Архітектура та дизайн. Містобудування та територіальне планування. Будівництво, матеріали та конструкції, технологія будівельного виробництва. Інженерні мережі, автоматизовані системи та екологічні аспекти будівництва. Будівельні машини і обладнання. Організація, економіка та менеджмент в будівництві. Інформаційні технології. Історичні, соціо-культурні, політико-правові та філософські аспекти розвитку архітектури і будівництва.

Під час проведення конференції учасникам надається можливість для презентації науково-технічних розробок, новітніх будівельних матеріалів та виробів, науково-методичних праць тощо.

За підсумками проведення конференції публікуються тези доповідей учасників.