NZEB HUB

Наука. Освіта. Проектування
Енергоресурсозаощадження

Європейський досвід проектування
та зведення енергоефективних
будівель та споруд. Інноваційні
технології в будівництві, архітектурі
та житлово-комунальному господарстві
«Міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві: «ЕНЕРГОІНТЕГРАЦІЯ»

Метою конференції є системне дослідження проблем енергоресурсозбереження та застосування альтернативних джерел енергії в архітектурі, будівництві та суміжних галузях шляхом інтеграції архітектурно-планувального, конструктивного та інженерно-технологічного рівнів проектування, будівництва та експлуатації.

Тематика засідань конференції:

Під час проведення Конференції учасникам надається можливість презентації науково-технічних розробок з енергоощадної архітектури, енергозберігаючих технологій, науково-методичних розробок тощо.

За підсумками проведення конференції публікуються тези доповідей учасників.