NZEB HUB

Наука. Освіта. Проектування
Енергоресурсозаощадження

Європейський досвід проектування
та зведення енергоефективних
будівель та споруд. Інноваційні
технології в будівництві, архітектурі
та житлово-комунальному господарстві
Розробка математичних моделей фізичних, економічних та фінансових процесів,
об’єктів та систем

Одним із напрямків наукової діяльності фахівців Центру є дослідження фізичних, економічних та фінансових процесів, об’єктів та систем шляхом розробки та аналізу відповідних математичних моделей. Дослідження об’єкту моделювання і складання його математичного опису полягає у встановленні зв’язків між характеристиками, виявленні його граничних і початкових умов та формалізації процесу у вигляді системи математичних співвідношень. Такий підхід дозволяє вирішувати широке коло прикладних задач у будівництві, архітектурі та інших суміжних галузях.

Процес моделювання вбачається у створенні формалізованих структур, які дають можливість виявляти, описувати та здійснювати оцінку суттєвих для конкретної проблеми властивостей об’єкта моделювання, що дозволяє погоджувати структури об’єктів, параметри і отримати раціональну модель.

Співробітниками Центру здійснюється реалізація широкого кола завдань, що потребують теоретико-практичного вирішення в галузі моделювання процесів і явищ.