NZEB HUB

Наука. Освіта. Проектування
Енергоресурсозаощадження

Європейський досвід проектування
та зведення енергоефективних
будівель та споруд. Інноваційні
технології в будівництві, архітектурі
та житлово-комунальному господарстві
Науково-технічні супроводи проектних та будівельних робіт

Науково-технічний супровід об'єктів будівництва (НТС) – це комплекс робіт науково-дослідницького, методичного, експертно-аналітичного й організаційно-правового характеру, що здійснюється спеціалізованими організаціями науково-технічного профілю для забезпечення якості і безпеки робіт у процесі проектування та зведення, а також протягом наступної експлуатації будівель і споруд. Порядок та умови виконання НТС будівельних об'єктів незалежно від форм їх власності, відомчої належності та призначення визначається відповідно до ДБН В.1.2-5 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів»

Згідно з ДБН В.1.2-5 метою НТС є вирішення проблем, які не обумовлені нормативними документами та можуть виникнути на різних етапах життєвого циклу будівельного об'єкта. 1.2 Головним завданням НТС є забезпечення вирішення містобудівних, архітектурних, конструктивно-технічних та будівельно-технологічних проблем з мінімальним ризиком помилок в умовах, що не регламентовані чинними нормами і стандартами, та за відсутності достатнього досвіду або прямих аналогів у вітчизняній та світовій практиці.

Основними видами робіт з НТС є обстеження, науково-дослідні роботи, спостереження за технічним станом об'єкта, прогноз, пошукові, проектні розробки технічних та будівельно-технологічних рішень, визначення характеристик будівельних матеріалів, перевірка відповідності вимогам будівельних норм та технічної документації окремих конструкцій та прийнятих конструктивних рішень, інженерні вишукування, аналіз технічних рішень щодо відповідності встановленим вимогам тощо.

На етапі проектування об'єкта НТС передбачає такі основні види робіт:

На етапі будівництва об'єкта супровід передбачає такі основні види робіт:

NZEB Hub виконує НТС проектування та будівництва об’єктів, які згідно нормативів підлягають обов’язковому науково-технічному супроводу (повний перелік даних об’єктів можна знайти в додатку В ДБН В.1.2-5), а саме: