NZEB HUB

Наука. Освіта. Проектування
Енергоресурсозаощадження

Європейський досвід проектування
та зведення енергоефективних
будівель та споруд. Інноваційні
технології в будівництві, архітектурі
та житлово-комунальному господарстві
Науково-технічний журнал
“Енергоефективність в будівництві та архітектурі”

Однією із форм діяльності Центру є підготовка та публікація наукових статей з питань найбільш актуальних на сьогодні організаційно-технічними аспектами вітчизняного й закордонного енергозбереження у будівництві і архітектурі, у популярному серед науковців та спеціалістів відповідного профілю науково-технічному збірнику “Енергоефективність в будівництві та архітектурі”. Збірник входить в перелік наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

У збірнику публікуються статті присвячені широкому колу питань, серед який: