NZEB HUB

Наука. Освіта. Проектування
Енергоресурсозаощадження

Європейський досвід проектування
та зведення енергоефективних
будівель та споруд. Інноваційні
технології в будівництві, архітектурі
та житлово-комунальному господарстві
Моделювання енергоефективних інженерних систем в будівництві та архітектурі

Метою даного напрямку наукових досліджень фахівців Центру є створення універсальної теорії та відповідного апарату роботи з нею спрямованих на вирішення прикладних питань проектування енергоефективних інженерних систем в будівництві та архітектурі з метою досягнення бажаних характеристик та властивостей.

Реалізація даного напрямку базується на аналіз існуючих та розробці нових способів вирішення задач енергозбереження в архітектурно-будівельній фізиці методами чисельного комп’ютерного моделювання. Відповідно з цим здійснюється вивчення шляхів застосування сучасних спеціалізованих засобів автоматизованого проектування при вирішенні проблем енергозбереження в будівництві та архітектурі.

Результатом досліджень є розробка комплексних моделей оптимізації інженерних систем (підсистем) вентиляції, кондиціювання, опалення, гарячого водопостачання, електропостачання, освітлення, водопостачання, водовідведення й каналізації, автоматизації забезпечення необхідних параметрів мікроклімату і технологічних процесів.