NZEB HUB

Наука. Освіта. Проектування
Енергоресурсозаощадження

Європейський досвід проектування
та зведення енергоефективних
будівель та споруд. Інноваційні
технології в будівництві, архітектурі
та житлово-комунальному господарстві
Розробка енергетичних паспортів будівель

Енергетичний паспорт будівлі (енергопаспорт) – це документ, який містить геометричні, енергетичні та теплотехнічні характеристики будівель і проектів будівель, огороджувальних конструкцій і нормативних документів, які встановлюють відповідність їхнім вимогам.

Енергетична паспортизація житлових та громадських будинків запроваджена в Україні після введення нормативних вимог ДБН В.2.6-31 «Теплова ізоляція будівель». Енергетичний паспорт є обов’язковою складовою проектної документації для житлових та громадських будівель при новому будівництві та реконструкції, що складається:

Енергетична паспортизація будинків передбачає присвоєння будинку відповідного класу енергетичної ефективності. Цей клас може бути уточнений за результатами експлуатації та впровадження заходів з енергозбереження. Клас енергетичної ефективності будинку позначається латинськими літерами «A», «B», «C», «D», «E», «F». Літера «A» відповідає будинкам з найкращими показниками енергетичної ефективності, а «F» – будинкам, що мають найгірші показники. Клас енергоефективності будівлі визначається за результатами оцінки нормативної максимальної питомої енергопотреби для будівель та споруд. Цей показник вклучає енергопотреби на опалення, охолодження та гаряче водопостачання (Epmax, згідно ДБН B.2.6-31-2016). Нижче наведено класифікацію будинків за енергоефективністю.

Клас енергоефективності будівліРізниця у відсотках розрахункового або фактичного значення питомої енергопотреби EP від максимально допустимого значення
EPmax, [(EP- EPmax)/EPmax]*100%
A–50 и менше
BВід –49 до –10
CВід –9 до 0
DВід 1 до 25
EВід 26 до 50
FВід 51 до 75
G76 та більше

Необхідний клас енергоефективності будівлі задають у завдання на проектування, але у всіх випадках він має бути не нижчим за клас «С».

Методичні положення, необхідні для розрахунку параметрів енергетичного паспорта розкриваються в ДСТУ-Н Б А.2.2-5 «Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції».

Енергетичний паспорт має містити наступні дані:

  1. Загальні технічні характеристики об’єкту (будівлі).
  2. Інформацію щодо наявності засобів обліку енергетичних ресурсів з їх описом.
  3. Обсяги енергетичних ресурсів, які споживаються (або споживатимуться), витрачаються (або втрачатимуться) в процесі експлуатації об’єкта, та динаміка відповідних витрат.
  4. Клас енергоефективності будівлі.
  5. Відсоткові показники втрат енергетичних ресурсів.
  6. Потенціал енергозбереження та оцінка прогнозованої економії енергоресурсів;
  7. Базовий план заходів з енергозбереження та підвищення енергoеффектівнoсті.

Команда NZEB Hub допоможе Вам у найкоротші терміни розробити енергетичний паспорт будівлі як на етапі проектних робіт, так і для вже зведеного та експлуатованого об’єкту.

Окрім того, наші фахівці виконують енергетичні паспорти й для підприємств. Такі паспорти призначені для відображення:

До підприємств, для яких можу бути розроблені енергетичні паспорти відносяться: