NZEB HUB

Наука. Освіта. Проектування
Енергоресурсозаощадження

Європейський досвід проектування
та зведення енергоефективних
будівель та споруд. Інноваційні
технології в будівництві, архітектурі
та житлово-комунальному господарстві
Енергоаудити та теплотехнічні обстеження

В рамках підготовки проектів ремонту, термомодернізації та реконструкції будівлі в цілому необхідно розробляти продиктовані об’єктивною потребою архітектурні, конструктивні й інженерні рішення, спрямовані на покращення теплотехнічних характеристик та на зменшення обсягів енергоспоживання даною будівлею.

Відтак, перед початком проектних робіт в кожному конкретному випадку необхідно точно визначитися з рядом заходів, що знизять кінцеве енергоспоживання будівлі. Існує дві головні процедури, що дозволяють визначити відповідні заходи – це енергоаудит та технічне обстеження будівлі. Останнє дозволяє отримати якісні та кількісні показники експлуатаційної придатності будинку, його частин та конструкцій шляхом візуального огляду, інструментальних вимірів у натурних умовах та на основі лабораторних випробувань, що проводиться сертифікованими експертами. Технічне обстеження необхідне для розуміння можливості впровадження подальших заходів з термомодернізації.

Енергоаудит дозволяє оцінити обсяги споживання та втрат енергії різними частинами та інженерними системами будівлі, а також відповідність існуючих показників мікроклімату нормативним вимогам. Після здійснення енергоаудиту будівлі стає можливим визначення її енергетичного балансу та аналіз причин енерговтрат у разі їх наявності. На основі проведеного енергетичного аудиту складається звіт, та надаються рекомендації щодо впровадження технічних заходів по скороченню споживання енергії або термомодернізації будівлі.

Енергоаудит проводиться із застосуванням спеціалізованого вимірювального обладнання, призначеного для фіксації усіх необхідних фізичних та теплотехнічних параметрів приміщень будівлі, її огороджувальних конструкцій та інженерних систем.

На підставі результатів енергоаудиту розробляється техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) запланованих енергоефективних заходів, а ТЕО в свою чергу є частиною проектно-кошторисної документації.

Окрім того на основі енергоаудиту може бути складено енергетичний паспорт будівлі, що є обов’язковою частиною розділу проектної документації «Енергоефективність» та є основою для визначення класу її енергоефективності при термомодернізації.

Якщо ж об’єкт термомодернізації знаходиться у відносно непоганому технічному стані й потребує здійснення лише часткових покращень, то проведення повноцінного енергоаудиту можна уникнути, обмежившись лише теплотехнічним обстеженням огороджувальних конструкцій та аналітичними розрахунками при оцінці поточного стану інженерних систем. За результатами такого обстеження формується відповідний звіт із рекомендаціями та локальними технічними рішеннями.